Античная литература
Апологія Сократа. Діалоги
01
Платона (427—347 рр. до н. е.) вважають не тільки філософом, але й великим письменником античності. Найбільш він прославився як майстер діалогу.