klubknig.ru - Скачать книги бесплатно.

Фінансовий аналіз: теорія та практика

Категория: Экономика и финансы | автор: экономические книги

23 августа 2012
Фінансовий аналіз: теорія та практикаНазвание: Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів
Автор: Базілінська О.Я.
Издательство: ЦУЛ
Год: 2009
ISBN: 978-966-364-848-4
Страниц: 328
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: pdf, rtf
Размер: 5,5 Мб

Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги – аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування ймовірності банкрутства.
Контрольні питання, наведені після кожної теми, охоплюють всі головні проблеми курсу. Опрацювання тестів та практичних завдань, які розроблені до кожної теми, дає можливість у процесі вивчення тем встановити зворотній зв'язок, отримати уявлення про рівень засвоєння навчального матеріалу.


ЗМІСТ
Вступ
Тема 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
1. Об'єкт, предмет та завдання фінансового аналізу
2. Види фінансового аналізу
3. Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу
Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу
2. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу
2.1. Характеристика активів та пасивів підприємства
2.2. Порівняльний аналітичний баланс
2.3. Матричний баланс
3. Структура звіту про фінансові результати
4. Структура звіту про рух грошових коштів
5. Звіт про власний капітал
Тема 3. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття майна підприємства та його класифікація
2. Етапи та показники аналізу майна підприємства
Тема 4. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1. Економічна сутність та класифікація капіталу
2. Аналіз фінансової незалежності підприємства
3. Визначення нормативних значень коефіцієнтів фінансової автономії, фінансової залежності і фінансового ризику
4. Аналіз співвідношення активів з джерелами їх фінансування
Тема 5. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття ліквідності та платоспроможності
2. Оцінка ліквідності
2.1. Аналіз ліквідності балансу
2.2. Показники ліквідності
2.2.1. Абсолютні показники ліквідності
2.2.2. Відносні показники ліквідності
2.3. Показники довгострокової платоспроможності
Тема 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття фінансової стійкості підприємства та етапи її аналізу
2. Оцінка фінансової стійкості підприємства
2.1. Визначення типу фінансової стійкості
2.2. Аналіз відносних показників фінансової стійкості
3. Оцінка запасу фінансової стійкості
3.1. Поріг рентабельності
3.2. Аналіз зони безпеки
3.3. Категорії ризику та левериджу, їх взаємозв'язок
3.3.1. Оцінка операційного левериджу
3.3.2. Оцінка фінансовою левериджу
Тема 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
1. Абсолютні показники прибутку підприємства
2. Поняття та види рентабельності
2.1. Витратні показники
2.2. Дохідні показники
2.3. Ресурсні показники
Тема 8. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття та етапи проведення аналізу ділової активності
2. Стійке зростання підприємства
Тема 9. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1. Сутність та класифікація інвестицій
2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
3. Аналіз інвестицій в цінні папери
3.1. Оцінка теперішньої вартості акцій і облігацій
3.2. Оцінка ринкової активності підприємства
Тема 10. АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття, види та причини банкрутства підприємства
2. Методи діагностики банкрутства
Відповіді на завдання для самостійної роботи під непарними номерами та розв'язок типових задач
Рекомендована література
Додаток А. Форми фінансової звітності підприємства
Додаток Б. Моделі прогнозування банкрутства підприємства
Додаток В. Алгоритм розрахунку основних фінансових показників
Додаток Г. Підсумковий тест з курсу «Фінансовий аналіз»
Додаток Д. Умовні позначення
Глосарій основних термінів з курсу «Фінансовий аналіз»

Скачать книгу (журнал):
Качаем ниже.

Качаем ниже.
 (голосов: 0)
-->

Добавление комментария  
Главная
Хобби  
Культура и Искусство  
Медицина и здравоохранение  
Физкультура и спорт  
Технические издания  
Экономика и финансы  
Военная тематика  
Семейный очаг  
Компьютерная литература  
Наука и образование  
Художественная литература  
Разная литература  
Журналы  
Аудиокниги  
Видеоуроки  Популярные книги:


» Экзаменационные билеты ПДД категории CD от 20.11.2010г ...
» Эрин Хантер - Коты-воители (сборник) (2003-2010)
» Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс
» Тонкая штучка
» Роксолана
» Гражданское право. Общая и Особенная части
» Грамматика. Сборник упражнений
» 6-я батарея. 1914-1917 г.г. Повесть о времени великого ...
» Искры истинной магии
» What Hi-Fi? Звук и видео №10 (2010)© 2011 Клуб книг, скачать электронные книги без регистрации | Карта сайта