klubknig.ru - Скачать книги бесплатно.

Контролінг

Категория: Экономика и финансы | автор: экономические книги

8 января 2012
КонтролінгНазвание: Контролінг: Навчальний посібник
Автор: Давидович I.Є.
Издательство: ЦУЛ
Год: 2008
ISBN: 978-966-364-759-3
Страниц: 552
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: doc, pdf
Размер: 6,9 Мб
Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Він охоплює усі теми, які передбачені типовою програмою. У ньому розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінського обліку в системі контролінгу.
Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», аспірантів, викладачів вузів економічного профілю.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Поняття про контролінг, його суть і значення
1.1. Поняття про контролінг та його сутність
1.2. Виникнення і розвиток контролінгу
1.3. Предмет і методи контролінгу
1.4. Мета і завдання контролінгу
1.5. Функції служби контролінгу
1.6. Місце контролінгу в системі управління підприємством
1.7. Система контролінгу і сучасний бізнес
1.8. Види контролінгу
1.9. Доцільність та необхідність застосування контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств та передумови його запровадження
Розділ 2. Характеристика об’єктів контролінгу
2.1. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу
2.2. Класифікація витрат
2.3. Собівартість продукції та її види
2.4. Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності
Розділ 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу
3.1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу і його завдання
3.2. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка для вирішення завдань контролінгу
3.3. Система «стандарт-кост», її характеристика і сфера застосування
3.4. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі «директ-костинг»
3.5. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу
Розділ 4. Система планування та бюджетування на підприємстві
4.1. Планування, його цілі, види та застосування в контролінгу
4.2. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його переваги і недоліки
4.3. Види бюджетів, їх характеристика і сфера застосування
4.4. Методика складання бюджетів
4.5. Поняття стандартів, їх види і зв’язок з бюджетами
4.6. Вплив факторів на відхилення стандартних витрат
Розділ 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу
5.1. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень
5.2. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
5.3. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Класифікація відхилень
5.4. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика
5.5. Методи диференціації витрат
5.6. Модель «витрати — обсяг — прибуток» та аналіз їх взаємозв’язку
5.7. Поняття та методика проведення АВС-аналізу, аналізу обсягу замовлень та аналізу «вузьких місць» на підприємств
Розділ 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
6.1. Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства
6.2. Методи стратегічної діагностики і їх характеристика
6.3. Методи оперативної діагностики
Розділ 7. Контролінг інвестиційних проектів
7.1. Поняття про контролінг інвестиційних проектів, його мета і завдання
7.2. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних проектів
7.3. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу
7.4. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи
7.5. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів
Розділ 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
8.1. Організаційна структура управління підприємством (фірмою)
8.2. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства
8.3. Варіанти організації служби контролінгу
8.4. Основні передумов концепції контролінгу
8.5. Структура служби контролінгу на підприємстві
8.6. Контролер-стратег корпорації, його функції та обов’язки
8.7. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї
8.8. Організація впровадження системи контролінгу на підприємстві
Розділ 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень
9.1. Управлінські рішення та їх класифікація
9.2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень
9.3. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень
9.4. Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них
9.5. Вибір управлінських рішень
9.6. Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення реалізації управлінських рішень
Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
Література

Скачать книгу:
Качаем ниже.

Качаем ниже.
 (голосов: 0)
-->

Добавление комментария  
Главная
Хобби  
Культура и Искусство  
Медицина и здравоохранение  
Физкультура и спорт  
Технические издания  
Экономика и финансы  
Военная тематика  
Семейный очаг  
Компьютерная литература  
Наука и образование  
Художественная литература  
Разная литература  
Журналы  
Аудиокниги  
Видеоуроки  Популярные книги:


» Экзаменационные билеты ПДД категории CD от 20.11.2010г ...
» Эрин Хантер - Коты-воители (сборник) (2003-2010)
» Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс
» Тонкая штучка
» Роксолана
» Гражданское право. Общая и Особенная части
» Грамматика. Сборник упражнений
» 6-я батарея. 1914-1917 г.г. Повесть о времени великого ...
» Искры истинной магии
» What Hi-Fi? Звук и видео №10 (2010)© 2011 Клуб книг, скачать электронные книги без регистрации | Карта сайта